یادداشت های حقوقی و روابط عمومی کبری جوادی
 

نظرت راجع به حقوق جزای عمومی چیه؟چی بخونیم؟خوب به نظرم خواندن کتاب های زیر کفایت میکنه من با خواندن این کتابها این درس رو در کنکور ارشد 90% زدم.1.کتاب حقوق جزای عمومی نوشته ی دکتر اردبیلی دوره ی 2جلدی2.کتاب زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها3.کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر ایرج گلدوزیان4.برای کمک درسی و تست هم کتاب حقوق جزای عمومی انتشارات میثاق عدالت و ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر نور محمد صبری و کتاب حقوق جزای عمومی تالیف رضا شکری انتشارات مجد

حالا در مورد حقوق جزای اختصاصی چی؟این درس خیلی مهمه اصلی ترین منبع حقوق کیفری اختصاصی دوره ی 3 جلدی دکتر میرمحمدحسین صادقی است.در کنار این منبع کتاب ارزشمند حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان میتوان به عنوان منبع تکمیلی مطالعه کرد نه منبع جایگزین.و برای فهم بهتر کتاب دکتر میرهادی صادقی هم خوب است.و اما برای تست هم کتاب حقوق جزای اختصاصی انتشارات کانون فرهنگی آموزش جامع و به روز است.کتاب حقوق جزای اختصاصی انتشارات میثاق عدالت هم خوب است.کتاب ساده ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر نورمحمد صبری که جای خود دارد در تست زنی.من با خواندن این منابع این درس را در کنکورارشد 95% زدم.

چند توصیه از جناب آقای علی پور رتبه ی 29 حقوق خصوصی و رتبه ی 17 کانون وکلا و وکیل پایه یک

خوب نظرت راجع به حقوق مدنی چیه؟کدوم منابع؟ با سلام خدمت شما عارض شم که در درس حقوق مدنی چون منابع زیادند باید مفصل توضیح بدم.در مدنی 1 که مسلما کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی ملاک طرح سوال است.پس خواندن این کتاب الزامی است.در مدنی 2 کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان به عنوان منبع اصلی ملاک است لیکن از کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی نیز هم نمیتوان به سادگی گذشت فکر کنم به عنوان منبع تکمیلی مفید باشد.در مدنی 3 که مهم ترین مدنی هم هست خواندن 3 کتاب بسیار مفید است کتاب اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان-قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی-کتاب مدنی 3 دکتر شهیدی(این منبع بیشتر برای فهم بهتر است)-در مدنی4 هم خواندن وقایع حقوقی کفایت میکند.در مدنی 5 هم کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی الزامیست.در مدنی6 برای ارشد سراسری کتاب عقود معین 1(بیع و...) دکتر کاتوزیان مفید است و کتاب مدنی6 دکتر شهیدی برای آزاد است.لیکن کتاب خواندن کتاب دکتر شهیدی برای فهم بهتر مطالب مفید است اما در اختلاف نظر بین کاتوزیان و شهیدی در سراسری نظر کاتوزیان ارجح است.در مدنی7 کتاب عقود معین 2 دکتر کاتوزیان توصیه میشود.در مدنی8کتاب ارث از شهیدی مطالعه شود و شفعه و وصیت از کتاب آقای کاتوزیان مطالعه شود.اما برای تست و کمک درسی کتاب حقوق مدنی آویشکا اشرف الکتابی انتشارات سپاهان بسیار مفید است.کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی هم عالی است.هم چنین کتاب تست حقوق مدنی دکتر ضرابی هم خوب است.اما مهم ترین منبع هم که جای بحث و گفتگو ندارد و مثل نون شب برای ارشد خصوصی لازمه کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان است.

در درس آیین دادرسی مدنی چی؟در آیین دادرسی مدنی 3جلد دکتر شمس کفایت میکند.اما در جلد دوره ی بنیادین خوانده شود در دوجلد دیگر پیشرفته.اما برای تست و کمک درسی کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر حمید ابهری انتشارات مجد بسیار عالی و مکفی است.ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرشید فرحناکیان هم خوب است.

در درس حقوق تجارت؟حقوق تجارت1 خواندن کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی-حقوق تجارت2 خواندن 2 جلد کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی-تجارت 3و4 هم کتابهای دکتر اسکینی-اما کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر دمرچلی هم ضروری است-ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان منبع مناسبی برای تست زنی است.هم چنین کتاب تست حقوق تجارت رضا شکری انتشارت مجد هم مفید است.

 

منبع :http://www.arshadhoghugh.blogfa.com/post-5.aspx

  نوشته شده در  شنبه 12 شهریور1390ساعت   توسط کبری جوادی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
 

statistics

قالب وبلاگ

آمارگیر وبلاگ